ACREDITARE


Gradinita Smiley Kindergarten a fost infiintata in anul 2007, fiind autorizata de Ministerul Educatiei si Cercetarii prin OM 1608/25.07.2007.
In anul 2012 Gradinita SMILEY KINDERGARTEN a obtinut ACREDITAREA din partea Ministerului Educatiei Nationale prin OM nr. 5385/21.08.2012

MISIUNEA


Misiunea gradinitei noastre este aceea de a asigura un invatamant prescolar la nivel european: extinderea serviciilor educationale oferite comunitatii, un curriculum diferentiat, centrat pe nevoile curente si de viitor ale copiilor si parintilor, care sa contribuie la integrarea si adaptarea cu succes in activitatea scolara si in societate.

VIZIUNEA


Pas cu pas, cu lumina in minte si caldura in suflet, prin joc si joaca, noi ii vom calauzi pe COPII sa descopere lumea, ii vom invata cum sa se poarte, cum sa se descurce singuri, sa se cunoasca pe ei si pe cei din jur!

CURRICULUM


Activitatea instructiv educativa se desfasoara conform planului de invatamant cuprins in Curriculum pentru Educatie Timpurie (2019) aprobat prin ordinul ministrului Educa?iei Na?ionale nr. 4694/02.08.2019. Curriculum-ul reprezinta un instrument de optimizare a experien?ei educa?ionale a copiilor. Acest document stabile?te cadrul pedagogic pentru sprijinirea dezvoltarii copiilor într-un mod holistic, prin practici educa?ionale ?i de îngrijire care permit copiilor sa-?i atinga întregul poten?ial, permi?ând totodata educatorilor sa-?i personalizeze abordarea în func?ie de interesele, necesita?ile ?i poten?ialul fiecarui copil. Prin aplicarea noului curriculum se asigura:
• Abordarile pedagogice centrate pe copii care sa sus?ina mai eficient dezvoltarea generala a copiilor, sa ofere sprijin pentru strategiile lor de înva?are ?i sa promoveze dezvoltarea lor cognitiva ?i non-cognitiva, printr-o axare mai ?intita asupra înva?arii practice, asupra jocurilor ?i interac?iunilor sociale.
• Alegerea, organizarea activita?ilor ?i a instrumentelor pedagogice prini dialog între educatori ?i copii. Educa?ia timpurie ar trebui sa ofere un spa?iu social, cultural ?i fizic sigur ?i primitor, în care copiii sa beneficieze de o serie de posibilita?i de a-?i dezvolta poten?ialul.
• Educa?ia ?i îngrijirea sunt inseparabile. Activita?ile de îngrijire implica în mod obi?nuit o comunicare intensa, precum ?i interac?iuni pozitive ?i reciproce între copii ?i adul?i, în acest fel ele încurajând un sentiment de apartenen?a ?i încredere.
• Implicarea ?i cooperarea parin?ilor pentru a permite cadrelor didactice sa se bazeze pe experien?a ?i pe cuno?tin?ele parin?ilor, iar parin?ilor le permite sa beneficieze de cuno?tin?ele ?i sprijinul personalului specializat.

PLANUL DE INVATAMANT PENTRU EDUCATIE TIMPURIE

constituie componenta reglatoare esentiala a curriculumului pentru educatia timpurie, documentul oficial, normativ si obligatoriu care jaloneaza organizarea de ansamblu a procesului de predare-învatare-evaluare, pentru fiecare nivel de vârsta si tip de institutie de educatie specifica perioadei aferente copilariei timpurii.
Documentul se prezinta sub forma schematica, cuprinzând toate activitatile de înva?are pentru fiecare grupa si nivel de vârsta, numarul de ore aferente saptamânal fiecarei categorii/ fiecarui tip de activita?i, pentru a putea asigura tuturor copiilor acces la acelasi tip de educatie ?i sanse egale în dezvoltare si învatare.

Intervalul de vârsta Categorii/Tipuri de activita?i de înva?are
Nr.ore de activita?i de înva?are desfa?urate cu copiii zilnic/tura Numarul total de ore de activita?i de înva?are/saptamâna
19-36 luni Jocuri ?i activita?i liber-alese 2 ½ h 12 ½ h
Rutine ?i tranzitii 2 h (4 zile/sapt.) 2 ½ h (1 zi/sapt.) 10 ½ h
Activitati tematice 20/25 min. 2 h
Total 25 h
36-60 luni Jocuri ?i activita?i liber-alese 2h 10h
Activita?i pentru dezvoltare personala 2h 10h
Activitati pe domenii experien?iale 1h 5h
Total 25 h
62-72/84 luni Jocuri ?i activita?i liber-alese 2h 10h
Activita?i pentru dezvoltare personala 1 ½ h 7 ½ h
Activitati pe domenii experien?iale 1 ½ h 7 ½ h
Total 25 hJocurile si activitatile liber-alese – ALA sunt cele pe care, de regula, copiii si le aleg si care îi ajuta sa socializeze în mod progresiv si sa se initieze în cunoasterea lumii fizice, a mediului social si cultural caruia îi apartin, a matematicii, comunicarii, a limbajului citit si scris etc. Ele se desfasoara pe centre de interes: Biblioteca, Coltul casutei/Joc de rol, Constructii, Stiinta, Arte, Nisip si apa si altele, pe grupuri mici, în perechi si chiar individual ?i pot fi abordate, în maniera integrata, cu activita?ile tematice/pe domenii experien?iale ?i cu activita?ile pentru dezvoltare personala.


Activitatile pentru dezvoltare personala – ADP includ rutinele, tranzitiile, o parte a activita?ilor liber-alese din perioada dimine?ii (când este încurajata explorarea individuala a unui subiect de care este interesat copilul), activitatile de dezvoltare a înclinatiilor personale/predispozi?iilor/aptitudinilor, inclusiv activitatile op?ionale ?i extra?colare.


Activita?ile pe domenii experien?iale - ADE sunt activitati integrate sau pe discipline, desfasurate cu copiii în cadrul unor proiecte tematice sau în cadrul saptamânilor independente, planificate în functie de temele mari propuse de curriculum, precum si de nivelul de vârsta si de nevoile si interesele copiilor din grupa. Mijloacele de realizare:


Domeniul stiinta: dezvoltarea gandirii logice si rezolvare de probleme, cunostinte si dprinderi elementare matematice, cunoasterea si intelegerea lumii


Domeniul limbajului si al comunicarii: dezvoltarea premizelor citirii si scrierii


Domeniul om si societate: dezvoltare sociala si abilitati practice


Domeniul estetic creativ: educatie plastica, educatie muzicala


Domeniul psiho-motor: dezvoltare fizica si igiena personala


Activitati extracurriculare, proiecte si parteneriate educationale

Oferta de activitati extrascolare raspunde sugestiilor si preferintelor parintilor si sunt organizate pentru a le facilita copiilor contactul cu mediul extern, participarea activa si afectiva, recreerea, joaca in mijlocul naturii.
Parteneriatele si proiectele educationale implemetate in colaborare cu ONG - uri, comunitatea locala si diverse unitati scolare, completeaza si adancesc activitatile curriculare si contribuie la dezvoltarea abilitatilor socio-emotionale: incredere, perseverenta, organizare, rezistenta si responsabilitate.

* Parteneriat International Intership University”Let’s plant around the world

* Parteneriat ECOTIC BAT, Proiect educational “Si cei mici fac fapte mari”-ajuns la editia a X-a

* Parteneriat educatie inter si multiculturala- ME, ISMB, ONG ECOMONDIA- “Veniti cu noi in lumea jocului”

* Parteneriat educational Educatie prin teatru :
? Teatrul Tandarica
? Trupa Paiata
? Opera Comica pentru Copii

* Parteneriat educational sportiv:
? Clubul Sportiv MAGIC STEPS – cursuri dans sportiv
? Asociatia Club Sportiv Granata Elite - cursuri karate
? Centrul K'SPORT – Zambetul Trupului – cursuri inot

* Parteneriate educationale cu:
? Biblioteca Metropolitana Bucuresti ,in vederea derularii de proiecte educational -culturale comune
? Scoala nr. 118 Vasile Alecsandri
? Scoala gimnaziala nr.17 Pia Bratianu

* Proiect educational „Papusi din darurile toamnei”

* Proiect educational „Bostanel ne cheama la joc”

* Proiect educational "Dintisorul fericit" - Cabinetul stomatologic CMI Oana Patrascu

* Proiect educational "Prietenii emotiilor" – Psiholog Oana Rogoz

* Proiectul "Colectia mea de zece"

* Ziua portilor deschise - incepand cu anul 2013 - organizata cu activitati si jocuri pe ateliere si cluburi

Invatarea prin implicarea directa este trainica, solida. Iata de ce activitatile de tip outdoor (plimbari in aer liber, vizite, excursii, spectacole, serbari) sunt des planificate si permit copiilor sa se simta liberi, sa exploreze relationand cu ceilalti in cadrul echipei.

Participarea la diverse concursuri scolare, competitii sportive, manifestari artistice, festivaluri conduce la dezvoltarea increderii in fortele proprii, a spiritului de competitivitate, a inteligentei, a creativitatii.